«Аламудунский вестник» (Аламүдүн району)

Записей не найдено.

Редакциянын аталышы:   “Аламүдүн кабарлары- Аламудунский вестник”

Тираж: 2300

Мезгидүүлүгү: айына 4 жолу

Дареги: Чүй областы, Аламүдүн  району, Лебединовка а., Лермонтов к., 42

Байланыш: (0312) 617225

Башкы редактор: Артыков Мелис Абдысадыкович