«Кара-Буура кабарлары» (Кара Буура району)

Бул кайсы кылымдын эстелиги?

Биз айыл аралап, “чала өлүк” болгон обьектинин абалы тууралу жашоочулардын ой-пикирин сураганыбызда, алардын басымдуу бөлүгү “Айыл ажарын бузган мындай курулуштун барынан жогу

Азыркынын “кедейкандарын”кимдер ооздуктайт?

       Ишкер И. Атакеевге тиешелүү болгон Талас-Тараз кан жолунун боюндагы жалпы аянты 0,37 гектарды түзгөн бул обьектинин курулганына жыл айланып баратат

Комиттеттин көчмө жыйынында тарпы чыккан кино-театр жана 5 жылга жетпей “Бели сынган” жаңы мектеп тууралу сөз

     КР Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча тармактык комитетинин Кара-Буура районунда болуп өткөн көчмө жыйыны өзүнүн мазмундуулугу жана таасирдүүлүгү менен эсте калды.

Бабалардын мурасы биз үчүн ыйык

     Саяпкери атын баптаса, мүнүшкөрү кушун таптап, тайганчысы тайганын маштап, ырчылары ырын жаттап, ууздары оймогун колго кийип, теменесин саптап, кыскасы, тойго дайындык өзгөчө болду

Райондук электр тармактар ишканасынын эмгек жаматынын кайрылуусу

    Ушундай шартта райондук электр тармактар ишканасынын  эмгек жамааты райондун бардык жашоочуларына кайрыл

Райондук ардагерлер уюмунда Элдин ишенимин мокотпоо керек

     Акыркы жыйындар демократиялык принциптерден тайып, демагогияга айлана баштаган.

Акчаны максаттуу пайдалануу зарыл

       Биздин бир катар атка минерлерди “түрткүлөп, ойготуп” турбаса, айлык маянасын  алса болду,  эч нерседен бейкабар болуп,  “үргүлөп” жүрө беришет.

Белекке кол чырактар берилди

     Баатыр болуу- сөзсүз эле көкүрөккө Алтын Жылдыз тагынуу эмес. Ак эмгегинен баар таап, эл оозунда урмат-сыйга алынуу- ушунун өзү Баатырлыкка тете эмгек

Аманкулдун ак таңдары

       Чынгыз Айтматовдун “Гүлсарат”повестиндеги баш каарман Танабайдын тун уулу ушул  Аманкул.

Ар кимдин таза суу ичүүгө акысы бар!

    Миллиондогон сомдордун башын жеген бул долбоор тууралу сын макалаларда сөз кайнага менен келиндин туугандык байланышы жөнүндө эмес, алардын айыл жашоочуларынын ден-соолугуна карата жасаган абийирдүү эмес кадамдары тууралу болгон.

Редакциянын аталышы:  “Кара-Буура кабарлары”

Тираж: 600

Мезгилдүүлүгү: айына 2 жолу

Дареги: Талас областы, Кара-Буура району,

Байланыш: (03456) 26617

Башкы редактор: Чаргынов Өскөн