ДАРЕГИ:

Кыргыз Республикасынын  Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы

Маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти

Кыргыз Республикасы

Бишкек ш.

А.С. Пушкин к. №78.

Телефон:  +996 (312) 660 332
Факс: +996 (312) 660 332