КОНТЕНТ

Санарипти жандыр!!!

 

Санарипти жандыруунун алгоритими

 

Айдоочулар өз ара сый мамиледе бололу!


Жүрүм- турум маданияты (2)


Жүрүм- турум маданияты 


Жүрүм- турум маданияты


Улууларды урматоо

 

 

Кыргыз тилин үйрөнөбүз!

 

 

Кыргыз тилин үйрөнөбүз! (2)

 

Кыргыз тилин үйрөнөбүз! (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз тилин үйрөнөбүз! (4)