УКУКТУК БАЗА

Кыргыз Республикасынын “Массалык маалымат каражаттары жөнүндө” мыйзамы (1992-жылдын 2-июлу N 938-XII)  (Жүктөө)

Кыргыз Республикасынын «Массалык маалымат каражаттары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 26-статьясындагы «расмий документтер жана билдирүүлөр» жана «эл алдында чыгып сүйлөөлөр» деген терминдерди расмий чечмелөө тууралу мыйзамы (1998-ж.  20-октябры N 132) (Жүктөө)

Кыргыз Республикасынын “Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө”  мыйзамы (2008 ж. 2- июнь №106)  (Жүктөө)

Кыргыз Республикасынын “Жарнак жөнүндө” мыйзамы (1998-ж. 24-декабры N 155)  (Жүктөө)

 Кыргыз Республикасынын “Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө” мыйзамы (1997-ж. 5-декабры N 89) (Жүктөө)

Кыргыз Республикасынын “Журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө” мыйзамы (1997-ж. 5-декабры N 88) (Жүктөө)

Закон Кыргызской Республики «О государственном языке Кыргызской Республики» от 2 апреля 2004 года (Жүктөө)

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын расмий тили жөнүндө” мыйзамы (2000-ж. 29-майы N 52) (Жүктөө)

Кыргыз Республикасынын “ Басма иши жөнүндө” мыйзамы (2011-ж. 25-октябры N 184) (Жүктөө)

Кыргыз Республикасынын “Автордук жана чектеш укуктар жөнүндө» мыйзамы (1998-ж. 14-январы N 6) (Жүктөө)

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө» мыйзамы (2011-ж. 21-декабры N 247)   (Жүктөө)

Кыргыз Республикасынын “Документтердин милдеттүү нускасы жөнүндө” мыйзамы (1997-ж. 22-ноябры N 83)  (Жүктөө)

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишин мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдыруу тартиби жөнүндө” мыйзамы (2007-ж. 13-июну N 86)    (Жүктөө)

Кыргыз Республикасынын “Терроризимге каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы (2006-ж. 8-ноябры N 178)  (Жүктөө)

Кыргыз Республикасынын “Экстремисттик аракеттерге каршылык көрсөтүү жөнүндө” мыйзамы (2005-ж. 17-августу N 150)  (Жүктөө)

Кыргыз Республикасынын “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” мыйзамы (2008-ж.  14-апрелиндеги N 58)   (Жүктөө)

Кыргыз Республикасында жер үстүндөгү санариптик обо берүүсүнүн телеканалдарынын жана/же радиоканалдарынын социалдык пакетин түзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу токтому (2014-ж. 23-июну № 349)  (Жүктөө)

Кыргыз Республикасында жер үстүндөгү санариптик обо берүүсүнүн телеканалдарынын жана/же радиоканалдарынын социалдык пакетин түзүүнүн тартиби жөнүндөгү Жобо  (Жүктөө)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 9-октябрындагы № 593 «Кыргыз Республикасында жер үстүндөгү санариптик обо берүүсүнүн телеканалдарынын социалдык пакетин бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу  токтому (2015-ж. 3-июлу № 440 (Жүктөө)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 9-октябрындагы № 593 «Кыргыз Республикасында жер үстүндөгү санариптик обо берүүсүнүн телеканалдарынын социалдык пакетин бекитүү жөнүндө» токтомуна толуктоо киргизүү тууралуу токтому (2015-ж. 25-сентябры № 663) (Жүктөө)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 9-октябрындагы № 593 «Кыргыз Республикасында жер үстүндөгү санариптик обо берүүсүнүн телеканалдарынын социалдык пакетин бекитүү жөнүндө» токтомуна толуктоо киргизүү тууралуу токтому (2015-ж. 3-декабры № 828)  (Жүктөө)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 9-октябрындагы № 593 «Кыргыз Республикасында жер үстүндөгү санариптик обо берүүсүнүн телеканалдарынын социалдык пакетин бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу токтому (2016-ж.  6-июну № 300)   (Жүктөө)

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнун токтому (2015-ж. 7- декабрь №834)   (Жүктөө)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 31-майындагы № 268 «Маданият, искусство жана маалымат мекемелеринин кызматкерлеринин эмгек акысын төлөөнүн маселелери жөнүндө» токтомуна толуктоо жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу токтому (2016-ж. 1-февралы № 42)   (Жүктөө)

Кыргыз Республикасынын “Республикалык бюджеттен каржылануучу мамлекеттик телекөрсөтүү, радио, басылма, электрондук жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлерине чыгармачыл иштердин түрлөрүн аткаргандыгы үчүн калем акы эсептөөнүн тартиби жөнүндөгү токтому (2014-ж. 18-июлу № 401)   (Жүктөө)

Кыргыз Республикасынын “Маданият, искусство, маалымат жана кинематография мекемелеринин кызматкерлери үчүн квалификациялык талаптарды бекитүү жөнүндөгү токтому (2012-ж. 10-январы № 3)  (Жүктөө)

Кыргыз Республикасынын “Маданият, искусство жана маалымат мекемелеринин кызматкерлеринин эмгек акысын төлөөнүн маселелери жөнүндөгү токтому (2011-ж. 31-майы N 268)    (Жүктөө)

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти жөнүндө Жобо (2014-ж. 16- июнь №340)   (Жүктөө)