«Баткен таңы» (Баткен облусу)

Записей не найдено.

Редакциянын аталышы: “Баткен таңы”
Кыскача аннотация: Облустук коомдук- саясий гезит
Тиражы: 4400
Мезгилдүүлүгү: айына 4 жолу
Дареги: Баткен областы,

Баткен ш., Нургазиева к., 10.
Байланыш: (03622) 50264,
Башкы редактор: Акматов Адылбек