«Жалал-Абад тонги» (Жалал Абад облусу)

Записей не найдено.

Редакциянын аталышы: “Жалал-Абад тонги”
Тиражы: 1800
Мезгилдүүлүгү: айына 4 жолу
Дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад ш., Токтогул к., 22
Байланыш: (03722) 55159
Башкы редактор: Газибаев  Баатирбек