«Талас турмушу» (Талас облусу)

Записей не найдено.

Редакциянын аталышы: “Талас турмушу”
Кыскача аннотация: Облустук коомдук- саясий гезит
Тиражы: 2000
Мезгилдүүлүгү: айына 4 жолу
Дареги:Талас областы, Талас шаары,

Нуржанов к., 102.
Байланыш: (03422) 52820, 54313
Башкы редактор: Иманкулов Козубек Кушубакович