«Теңир Тоо» (Нарын облусу)

Записей не найдено.

Редакциянын аталышы: “Теңир тоо”
Кыскача аннотация: Облустук коомдук- саясий гезит
Тиражы: 2600
Мезгилдүүлүгү: айына 4 жолу
Дареги: Нарын областы, Нарын  ш.

Жамгырчы уулу Абас к., 5
Байланыш: (03522) 50301, 51320
Башкы редактор: Дүйшөналиев Таалай