«Чуйские известия» (Чүй облусу)

Записей не найдено.

Редакциянын аталышы: “Чуйские известия”
Кыскача аннотация: коомдук саясий гезит
Тиражы: 1500
Мезгилдүүлугү: айына 4 жолу
Дареги:: Бишкек ш.  Айни к.  25,
Байланыш: (0312) 215747, 468914
Башкы редактор: Блиндина Антонина Михайловна