«Чүй баяны» (Чүй облусу)

Записей не найдено.

Редакциянын аталышы: “Чүй баяны”
Кыскача аннотация: Облустук коомдук- саясий гезит
Тиражы: 3000
Мезгилдүүлүгү: айына 4 жолу
Дареги: Бишкек шаары,  Лермонтов к., 42
Байланыш: (0312) 890 163
Башкы редактор: Жээналиева Жыпара Акматовна