Схема управления

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департаментинин

БАШКАРУУ СХЕМАСЫ

 

Shema upravlenia