«Ысык-Көл кабарлары» (Ысык- Көл облусу)

Записей не найдено.

Редакциянын аталышы:   “Ысык- Көл кабарлары”

Тиражы: 1000

Мезгилдүүлүгү: айына 4 жолу

Дареги: Ысык-Көл областы, Каракол ш., Абрахманов к.,105

Байланыш: (03922) 52638

Башкы редактор: Эгембердиев  Абдыжапар Бекбосунович