Уруксат алуу үчүн арыз толтуруунун үлгүсү

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департаментине АРЫЗ Иш процессинде иштин төмөнкү түрүнө уруксат берүүңүздү суранам: колдонулуучу технологияларга карабастан аналогдук берүүдө жана (же) берүүнүн санариптик пакетинде телерадиоканалды жайгаштырууга, ...