Исхак Раззаков

Исхак Раззаков улуу инсан. Өмүрү өзбек жана кыргыз элине өрнөк болгон бул адамдын ак эмгеги, тазалыгы, маданияттуулугу жөнүндөгү тарых чындыктары  кийинки муундарга окутулбай калышы абдан өкүнүчтүү.  Исхак Раззаковго атаандаштары канчалык көө жапса да, күндү...