Аймактык мамлекеттик маалымат каражаттарынын материалдык техникалык базасы инвентаризациялана баштады.

Аймактык мамлекеттик маалымат каражаттарынын материалдык техникалык базасы инвентаризациялана баштады.