Категория: «Ысык-Көл кабарлары»

Патрулдук милиция кандай милдет аткарат?

“Ысык-Көл  кабарлары” (Ысык-Көл  облусу)   2016 —жылдын 8 —апрелинде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин № 370 буйругу  менен патрулдук милицияны уюштуруу боюнча нускама кабыл алынган.

Табигый сулуулукту сактайлы!

“Ысык-Көл  кабарлары” (Ысык-Көл  облусу)      Айымдардын бардыгы эле сулуулук издешет, бул табигый нерсе. Биз эле эмес, тээ  байыркы  замандан берки айымдар да өз келбетине кам көрүп келишкенинен  кабарыбыз бар.

Өлчөмсүз химикаттар өмүрүбүздү кыскартууда

“Ысык-Көл  кабарлары” (Ысык-Көл облусу)     Кээ бирлерибиз заман бузулду десек, кээ бири жо-ок заман бузулбай эле, заманды адамдар өзүбүз бузуп жатабыз дешет.  Ооба. Заманыбыз мурдагыдай эле ордунда, аны өзүбүз бузуп жаткандайбыз. Ары барбайлы,...

Майда иште да маани бар

“Ысык-Көл  кабарлары” (Ысык-Көл)      Облустун борбору болгон Каракол калаасынын турмушу шаар аймагындагы 8 болуштук аркылуу жүргөндүктөн, бул тармактын ишин элге жеткирүү үчүн №3 болуштуктун башчысы  Канат Желдеңовду кепке тарттык.

Тамара Токтомамбетова: “Табылдынын жүзүнөн нур төгүлүп турчу эле ”

“Ысык-Көл  кабарлары” (Ысык-Көл облусу)     “Т.Муканов эч кимге окшобогон саптар менен мезгил мейкиндигинде, коомдогу өзгөрүштөргө толкунданып кубанып, адамдык ак дил менен кылым күүсүн чалат. Анын лирикалык каармандары да кудум табият сыяктуу- кээде кыш...